Investeren in een ander is investeren in je eigen welzijn.

Help de Haïtianen door bij te dragen aan ons project in Petit Paradis.
Doneer nu op NL52 INGB 0009 4508 61. Wij zijn een ANBI.

Van welvaart naar welzijn

De welvaart van de afgelopen jaren bracht voor velen glans op het leven, maar veroorzaakte wereldwijd een steeds groter gapend gat tussen arm en rijk. De verwoesting van de natuur werd een structureel proces, waardoor het klimaat onherstelbaar beschadigd lijkt. Geautomatiseerde, bureaucratische hulp aan achtergestelden voedt structurele corruptie en schiet haar doel voorbij. Corruptie, een gewoonte waar vaak schouderophalend aan voorbij gegaan wordt. Er zijn echter talloze kleinere initiatieven die aan deze somberheid stap voor stap een eind maken en u kunt dat versnellen door mee te doen. Het innerlijke welzijn van de mens komt daarmee minder op de tocht te staan, terwijl de economische welvaart beter wordt verdeeld.


Ons doel

Het doel van FairLife Foundation is het collectief 1 op 1 investeren in het welzijn van achtergestelden in onze (internationale) samenleving, op basis van de beginselen van de ‘betekeniseconomie’. Dat staat een eerlijkere balans voor in economische-, sociale- en ecologische waarden. Fair Life Foundation hanteert de filosofie van de betekeniseconomie als kader om haar doelstellingen te realiseren, die in de onder handen zijnde projecten zichtbaar zijn. Het laat zien dat het bevorderen van individuele zelfredzaamheid en economische zelfstandigheid het geijkte perspectief is voor een waardige toekomst voor mensen, die moe zijn van het strijden voor een waardig leven.