Subnavigatie

STICHTING FAIRLIFE FOUNDATION
Investeren in een ander is
investeren in je eigen welzijn

FairLife staat voor een rechtvaardige verhouding tussen maatschappelijke-, ecologische- en financiële waarden voor kansarme jongeren in de (internationale) samenleving. Een rechtvaardiging zoals de betrokken, hedendaagse mens dat in het steeds verder globaliserend proces van mondiale integratie, wenst te zien.

Deze paradigmashift is van betekenis voor de cultuur van organisaties, die zich realiseren dat maximalisering van economische, korte termijnresultaten de garantie voor continuïteit van de onderneming in de weg staat en daarmee het r.o.i. van investeerders met een maatschappelijke visie op de wereld.

Voor ondernemingen die (verder) wensen te verduurzamen en de doemscenario’s voor zich zien van de explosief groeiende extreme armoede en de kansloze jeugd, sluiten zich aan bij FairLife. Zij stellen energie-, materieel- en/of financiën beschikbaar om in samenwerking met een collectief van FairLife-specialisten bedrijfsmatig gerelateerde projecten te realiseren, waarbij de investeringen concreet terechtkomen bij degenen waarvoor ze bedoeld zijn. Transparantie, korte communicatielijnen en heldere verantwoording zijn daarbij de norm.

VOOR AANGESLOTEN ORGANISATIES LEVERT DE SAMENWERKING ZICHTBARE RESULTATEN OP DE VOLGENDE BELEIDSGEBIEDEN OP:

  • Innovatiestrategie
  • Strategische HRM
  • Identiteitsontwikkeling en merkbeleving
  • Social return on investment
  • Verduurzaming organisatie