Meewerken aan duurzame ontwikkelingsdoelen.

Sustainable Development Goals

De doelstellingen van FairLife zijn gericht op het scoren van impact op zowel maatschappelijke-, ecologische- als economische waardecreaties. Daarbij wordt een evenwichtige balans gezocht tussen de onderling verbonden waarden. De betekenis hiervan, die herkenbaar wordt / zich uitdrukt in de realisatie van de door de Verenigde Naties geformuleerde Sustainable Development goals (SDG’s), wordt periodiek geïnventariseerd en ter beschikking gesteld aan de bij FairLife Foundation aangesloten organisaties.

– De wereldwijde VN doelstellingen zijn gericht op het dichten van de armoedekloof
en het beveiligen van de planeet –

Designer Rob van Osdorp / Villagepump

Code Sociale Ondernemingen

De impactmetingen worden gehouden op basis van principes die kenmerkend zijn voor de onder handen zijnde projecten en zijn mede afhankelijk van de mate van de ontwikkeling en de omvang en tijdslijn waarin een project zich bevindt. FairLife heeft zich hierbij laten inspireren door het document Handvat Code Sociale Ondernemingen’, geschreven door Thorben Kwakkenbos, Social Enterprise NL, dat gebaseerd is op de Europese definitie van sociale ondernemingen. ‘Code Sociale Ondernemingen’ is mede ontwikkeld om stakeholders in staat te stellen het onderscheidend vermogen van sociale ondernemingen vast te stellen. Daarbij wordt, binnen de doelstellingen van de projecten, afgestemd op de door de Verenigde Naties geformuleerde Social Development Goals (SDG’s).