Subnavigatie

SOCIALE ONDERNEMINGEN SCOREN IMPACT OP VELE TERREINEN

De doelstellingen van FairLife zijn gericht op het scoren van impact op zowel maatschappelijke-, ecologische- als economische waardecreaties. De betekenis van dit scoren worden periodiek geïnventariseerd en ter beschikking gesteld aan aangesloten organisaties. Het zichtbaar maken van de kwaliteit van deze projecten visualiseert Fair Life met het kwaliteitsmerk.

De impactmetingen worden gehouden op basis van principes die kenmerkend zijn voor de onder handen zijnde projecten en zijn mede afhankelijk van de mate van de ontwikkeling en de omvang en tijdslijn waarin een project zich bevindt. FairLife heeft zich hierbij laten inspireren door het document Handvat Code Sociale Ondernemingen’, geschreven door Thorben Kwakkenbos, Social Enterprise NL, dat gebaseerd is op de Europese definitie van sociale ondernemingen. ‘Code Sociale Ondernemingen’ is mede ontwikkeld om stakeholders in staat te stellen het onderscheidend vermogen van sociale ondernemingen vast te stellen. Daarbij wordt, binnen de doelstellingen van de projecten, afgestemd op de door de Verenigde Naties geformuleerde Social Development Goals (SDG’s).