Subnavigatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING SCHEPT KANSRIJKE TOEKOMST

FairLife stelt zich de persoonlijke ontwikkeling en groei van kansarme jongeren ten doel. Door gebrek aan opleiding en sociaaleconomische perspectieven verdwijnen deze jongeren vooral in ontwikkelingslanden en landen met opkomende economieën vaak op zeer jeugdige leeftijd in de geïsoleerde wereld van de criminaliteit en groeit de gapende armoedekloof gestaag door.

Op basis van duurzame strategieën stelt FairLife instrumenten ter beschikking waarmee jongeren en leefgemeenschappen zich eigenmachtig uit deze positie kunnen ontworstelen en zelf hun toekomst kunnen inrichten. Op deze manier ontstaat werkgelegenheid en daarmee een middenstand, de ruggengraat van vitale gemeenschappen.

Door ondersteuning van deze groepen wordt individueel welvaren gecontinueerd en is een collectief welzijn het gevolg.

Individuen en oganisaties die hun duurzame houding op deze manier willen uitdragen kunnen meewerken aan de realisatie en doorontwikkeling van de initiatieven die FairLife ontwikkelt.

Meer details over onze werkwijze staan beschreven onder Strategie.