Een eerste stap van betekenis.

Ons kantoor in Porte-au-Prince

Haitiaans-Nederlandse woningcorporatie

Haiti Housing Community is een maatschappelijk initiatief van FairLife Foundation. De zoektocht naar betrouwbare partners met de nodige kennis van zaken m.b.t. de Haitiaanse cultuur werd met een overeenkomst afgesloten. Met Joel Dresse (Consul Honorair – België/eigenaar Caribbean Craft) en Sergio Valkenburg (Trogon), beiden bedrijven gestationeerd in Porte-au-Prince, werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De filosofie van Haïti Housing Community is de gebouwde woningen beschikbaar te stellen aan de medewerkers, die op basis van een rent-to-buy systeem op den duur (mede-)eigenaar worden van de door henzelf gebouwde woningen. De opleidingen tot zelfhulp en het recyclingvak kan daarmee uitgroeien tot een constante factor in de wedloop naar een gezond, veilig en duurzaam leven voor de vele achtergestelden in Haïti en daarbuiten. Tijd om aan de maatschappelijke en ecologische waarden, die nu behaald worden, door mechanische opschaling een gezond economisch rendement toe te voegen.

De productie van blokken in Haïti.

Zelfontwikkeling als formule voor een duurzaam leven

De strategie dat zelfontwikkeling het antwoord is op de vraag hoe slachtoffers van de serie rampen in Haïti verzekerd kunnen zijn van een veilig en waardig onderkomen, is in het afgelopen jaar in bewezen. Het door ons opgeleide team werkeloze slachtoffers ontvangt voor hun werk een rechtvaardig inkomen. Basisvoorzieningen als scholing voor de kinderen, voeding en gezondheidszorg is daardoor niet langer een utopie. Grote politieke onrust, rellen en plunderingen in het afgelopen jaar schrokken de nieuwe vaklieden niet af. Van dagelijks openbaar vervoer was geen sprake, dus werd de woon-werk afstand te voet afgelegd. Gezien de ernst van de situatie was het niet langer verantwoord onze opleider z’n dagelijkse werk te laten doen en moest hij de opleidingsplaats verlaten. Het was een aangename verrassing te ervaren dat onze kersverse medewerkers geheel zelfstandig het werk voortzetten. Elke dag.

Site Team / Petit Paradis

– Sociale woningbouw voor zelfgebouwde, aardbevingsbestendige woningen, voor economisch zwakke families, is uniek in Haïti –