Subnavigatie

VERSTERKING OP INDIVIDUEEL EN COLLECTIEF NIVEAU

FairLife is een beschermd, gedeponeerd merk met een onderscheidende missie en visie, dat het bedrijfsleven met duurzame ambities uitnodigt deze ambities te versterken door deelname in door FairLife en haar partners ontwikkelde projecten. Een essentieel aspect van de samenwerking is de betrokkenheid van deelnemende organisaties bij ondersteunde projecten.


DAARVOOR ZIJN DE VOLGENDE INSTRUMENTEN ONTWIKKELD:

 • Matchmaking
  Kennismaking met deelnemende partijen en uitwisseling van onderliggende ideeën en visies zijn medebepalend voor het slagen van projecten
 • Verkenningsreizen
  Voor het scheppen van een helder en realistisch beeld van lokale situaties worden begeleide bezoeken aan in kaart gebrachte doelgroepen georganiseerd. De bezoeken zijn vaak de start van duurzame oplossingen en nieuwe samenwerkingsverbanden
 • Fact finding
  Gestructureerde onderzoekreizen worden periodiek gepland om feitenmateriaal in te zamelen en te analyseren. Verslaglegging en gewenste toelichting vindt plaats.
 • Beheer
  De transparante structuur en handelswijze van FairLife zorgen voor nauwgezet beheer van donaties, sponsorgelden en deelnemingen.