Subnavigatie

VERBINDEN VAN ORGANISATIES DIE VAN BETEKENIS WILLEN ZIJN

FairLife wil kennisinstituten en maatschappelijk-economische investeerders met duurzame ambities inspireren, mobiliseren en verbinden, met als gezamenlijk doel achtergestelde groepen door zelfontwikkeling en betaald werk te begeleiden in het verkleinen van de extreme armoede en groeiende criminaliteit.

Daarmee geeft het collectief betekenis aan het groeiend besef dat de betekeniseconomie de ultieme strategie is voor zekerheid en continuïteit van deelnemende organisaties en daarmee van het collectieve welzijn van zowel kansarmen als bevoorrechten. Als gevolg daarvan onderscheiden deelnemers in het collectief zich in de eigen positionering in de markt. Daarnaast draagt het zichtbaar bij in de realisatie van de nieuwe, door de Verenigde Naties geformuleerde, wereldwijde
Sustainable Development Goals (SDG’s).


De projecten van FairLife worden mede op basis van deze uitgangspunten vormgegeven en door Fair Life van het door de EU geregistreerdekwaliteitsmerk voorzien.