Subnavigatie

NAAR EEN VITALE TOEKOMST VOOR KANSARME JEUGD

Organisaties die actief betrokken willen zijn bij bovenstaand duurzaam thema, maar praktische drempels als tijdgebrek, het vormgeven van een inhoudelijk concept of gebrek aan expertise ervaren, melden zich als donateur, sponsor of partner bij Fair Life Foundation, dat de gezamenlijke krachten bundelt, het daaropvolgende proces managed en er verantwoording voor aflegt.

Onze filosofie dat jongeren, die vaak door gebrek aan gerichte opvang en opleiding buiten het gevestigde zorgsysteem dreigen te geraken is een maatschappelijke taak die past binnen het duurzaam denkend en handelend bedrijfsleven.

Deze Jongeren bezitten vaak een oorspronkelijk talent dat ontdekt en ontwikkeld moet worden. Fair Life Foundation zoekt dat talent op en gaat er mee aan de slag.

Organisaties met eigen ideeën, die aansluiten op deze strategie zijn van harte welkom. Het resultaat is een zichtbaar r.o.i. van maatschappelijk-economische betekenis.

Neem hier contact met ons op >>