Altijd focus op impact.

Van puin naar wederopbouw

Aan de rand van Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, ligt het nieuwe Petit Paradis – het kleine paradijs, een toekomstige Haïtiaanse leefgemeenschap. Het land van 6000 vierkante meter biedt een toekomstige leefruimte aan ca. 25 Haïtiaanse families. Het bijzondere hieraan is dat de woningen in de gemeenschap volledig opgetrokken worden uit bouwpuin, dat als gevolg van de serie aardbevingen in de afgelopen jaren, met name rondom Port-au-Prince, een zware stempel op het milieu drukt. De eerste modelwoning is inmiddels door De Mobiele Fabriek opgeleide, werkeloze slachtoffers van de rampen zelf gebouwd. Ondanks de Corona-crisis wordt er doorgewerkt, want de werkplaats is gezonder dan de zompige sloppenwijken en tentenkampen.

Modelwoning “Vena” / Haïti


Help de vergeten Haïtianen

Help met een klein bedrag de Haïtianen te ondersteunen. Wij hebben diverse acties lopen, zoals The Recycle Man en The Rubble Run, waaraan iedereen kan meedoen, een actie via Geef.nl en binnenkort een actie van NYMMT, studenten die middels een marathon geld ophalen. Lees er meer over op onze Doe Mee pagina.


Uiteraard kunt u ook een algemene donatie doen via rekening NL52 INGB 0009 4508 61 t.n.v. Fair Life Foundation (wij zijn een ANBI).

Opleiding, werken en een eerlijk loon

Petit Paradis is een pilotproject met als doel onopgeleide, werkeloze slachtoffers van de serie rampen in de afgelopen jaren het recyclingvak en een nieuw systeem van bouwen te leren. Dat bouwpuin in Nederland staat voor hoogwaardig bronmateriaal voor hergebruik, werd aanvankelijk wantrouwend benaderd. Mensen die ingestorte gebouwen beklimmen om daar alles van waarde, waaronder hout en ijzer, realiseerden zich niet dat bouwpuin economisch vele malen interessanter is. Dat besef is nu groeiende en aangezien de pilot geslaagd genoemd kan worden, moet worden opgeschaald.

– Petit Paradis is een schoolvoorbeeld voor wat zelfontwikkeling van mensen op de bodem van de piramide kan betekenen –