Pareltjes van betekenis.

Versnelling van de betekeniseconomie

Bedrijfsadviseur op het gebied van de betekeniseconomie Kees Klomp, in 2018 directeur van Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO), een dochtermaatschappij van Erasmus Universiteit Rotterdam, organiseert in de zomer van 2018 voor Heineken Nederland, Uitzendbureau Manpower, Ing. bureau Tebodin, S.V.Z. Verzekeringsmaatschappij en De Mobiele Fabriek, het symposium ‘The Purpose Accelerator’. De ambities van FairLife Foundation en haar project De Mobiele Fabriek, sluiten aan bij de doelstellingen van het SMO symposium.

Het gevolg is een samenwerking tussen De Mobiele Fabriek en Instituut Thrive, dat een studie voor ogen heeft over de maatschappelijk-economische aspecten van De Mobiele Fabriek. Dat resulteert in  een opdracht aan de PhD-Kandidaten Economie, Andrea R.Gammon, Christine Anyansi, Jenniger van der Berg, Jonathan Godinez Madrigal en Jonna Bouwknegt.

The Purpose Accelerator / Symposium

Eindrapport / voor geïnteresseerde

Pioniersproblematiek wordt bedrijfsstrategie

Het team ontwikkelt het onderzoek vanuit de volgende overtuigingen:

  1. Het bedrijfsleven is de drijvende kracht achter innovatie en maatschappelijke impact; 
  2. Jong, duurzaam talent zoekt naar de herwaardering van de huidige economie en wenst deel uit maken van de betekeniseconomie.

Eind 2019 blijkt ‘The Purpose Accelerator’ de aanjager te zijn van maatschappelijke ambities, passend binnen betekenisvolle maatschappelijk-economische vraagstukken. Het onderzoekteam heeft dan diepgaande kennis opgedaan in de pionieringsproblematiek van De Mobiele fabriek. De uitdagingen zijn geïdentificeerd en potentiele oplossingen zijn, op basis van de pijlers van de betekeniseconomie, aangedragen. In het eindrapport staan de vraagstukken en de uitkomsten daarvan beschreven. FairLife Foundation heeft het eindrapport voor geïnteresseerden beschikbaar gesteld.

De uitkomsten van het onderzoek hebben geresulteerd in een volgende stap van FairLife Foundation: het innovatieve onderzoek van de PhD-kandidaten vindt zijn vervolg in de ontwikkeling van een praktisch leerplatform ‘Profit 2 Purpose’. Voor organisaties die de bedrijfsmatige resultaten van de geïntegreerde economische-, maatschappelijke en ecologische waarden wensen te onderzoeken, worden praktische trainingen ontwikkeld, op basis van de 17 Social Development goals (SDG’s).

– De Purpose Accelerator is een methode die in de betekeniseconomie impact genereert –

Profit to Purpose Programma

De Stichting FairLife en het THRIVE Institute zetten zich in voor een rechtvaardigere wereld, waarin de steeds groter wordende afstand tussen rijk en arm overbrugd wordt en werken eraan om van de individuele welvaart een collectief welzijn te maken. In de betekeniseconomie transformeert welvaart voor het individu in welzijn voor velen. Zelfontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en financiële zelfstandigheid is het doel. 

Gezamenlijk hebben wij een programma ontwikkeld dat bedrijven in staat stelt op simpele wijze zelf in transitie te gaan. Doel van dit programma is om bij de BV NL een balans te brengen in de verhouding tussen sociale-, ecologische- en economische waarden en daardoor een bijdrage te leveren aan de wereld.

Balans als uitgangspunt

Binnen ons programma gaan wij op zoek naar de juiste balans tussen economische, sociale en ecologische waarde. Na de analyse van uw bedrijfsprocessen komen er waarschijnlijk zeer veel aandachtspunten naar boven. Het succes zit hem in het simpel en klein houden om voor de rest van het bedrijf (lees personeel) en uw klanten, bewijs te leveren dat waarde kan worden toegevoegd.

Met ons Impact Value Dashboard krijgt u helder inzicht in deze toegevoegde waarde. En Purpose Value levert ook Economic Value.

Doel van de exercitie

Met het programma streven wij naar het voldoen aan de doelstellingen in de Sustainable Development Goals van de VN en het klimaatverdrag van Parijs. Uiteraard valt maatschappelijk verantwoord ondernemen hieronder, maar vooral met aandacht voor het bevorderen van individuele zelfredzaamheid en sociale inclusie. 

Think global, invest local. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de lokale economie.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op of download de opzet van het programma hier.

Impact Value Model

Samen met het THRIVE Institute werk FairLife aan een model waarbij ecologische en sociale impact wordt weergegeven in 1 waardetaal. Hierdoor kunnen wij dollars, kilo’s, ratio’s, percentages, liters, etc. omzetten in een voor iedereen te begrijpen score. Daarbij houden wij rekening met de thresholds zoals in de Donut Economy, maar ook met de relatieve impact zoals in de Multicapital Scorecard. Een voorbeeld van het beoogde dashboard ziet u hieronder.

Open source model

Het door ons ontwikkelde model om te komen tot dit dashboard is als open source beschikbaar. Het bestaat uit een white paper over de opzet van het model en een excel sheet met voorbeeld berekeningen. Het ligt in de bedoeling om tezamen met THRIVE het in het document bedoelde Instituut (om schalen en wegingen te valideren) op te richten. En uiteraard kunnen wij u helpen bij het bepalen van impactvolle projecten binnen uw organisatie en met het opzetten van de metingen en de rapportage.


White paper over het Profit to Purpose model kunt u hier downloaden.
Excel sheet met voorbeelden is hier te downloaden.


Heeft u vragen over de toepassing, neem dan contact met ons op.