Subnavigatie

FAIRLIFE PROJECTEN

Potentiele projecten worden voor uitvoering beoordeeld op basis van de code sociaal ondernemen van Social Enterprise NL. Per project wordt bij Fair Life een project manager aangesteld die in samenwerking met projectuitvoerders de in kaart gebrachte doelstellingen bewaakt. Projecten staan los van elkaar en kunnen in verschillende stadia van uitvoering zijn. Daarbij kunnen specifieke projectkenmerken een versterkende werking hebben op andere projecten in uitvoering.KINDEREN VAN DE STAAT

Uit het zicht van de maatschappij worden jongeren, waarvoor structurele opvang en ondersteuning noodzakelijk zijn, systematisch onrechtmatig in detentie gehouden. Onderzoekjournaliste Hélène van Beek onderzoekt dit planmatig en publiceert haar waarheidsvinding in het boek dat dit jaar voor uitgave staat gepland. Street artist Judith de Leeuw ontwierp een kunstwerk van 5,5 x 8,5 meter dat onder meer de cover van het boek van Hélène zal sieren en in New York inmiddels genomineerd is tot 1 van de 10 meest kunstzinnige street art uitingen ter wereld. Stichting Getting Up ondersteunt met specifieke street marketingexpertise de boekuitgave.

Status: Afronding interviews/realisatie boekuitgave/ campagneontwikkeling street marketing.MAYALAND – POLEN

Pretpark Mayaland Kownaty in Polen is een groot succes. Momentum Capital voorspelt zo’n 350.000 bezoekers dit jaar en heef besloten meer pretparken in het land te ontwikkelen. Hergebruik van het zwerfvuil, dat het park produceert, kan met de kennis op dit gebied van Nederland Schoon worden gerecycled en als nieuwe, schone bron worden hergebruikt voor volwaardige, duurzame producten. Met het bijenvolk in Polen gaat het slecht en is inmiddels met 40% gedaald. Uit nood hebben imkers de hulp van Nederlandse imkers ingeroepen. De bezoekende jeugd gaat het pretparkafval gescheiden inleveren, zodat de natuur schoner wordt, wat helpt om de bijen weerbaarder te maken.

Status: Onderzoek infrastructuur voor hergebruik van zwerfafval.THE PURPOSE ACCELERATOR

Jonge wetenschappers aan de Erasmus Universiteit doen onderzoek naar de nieuwste leef- en woontrends. Klein, volwaardig, duurzaam en circulair zijn daarbij de kernbegrippen. In The Purpose Accelerator-studie van kennisontwikkelaar Stichting Maatschappij en Onderneming (S.M.O.) worden, in samenwerking met De Mobiele Fabriek en Momentum Capital, de kansen en valkuilen van dit nieuwe C2C woonfenomeen in de circulaire economy in kaart gebracht en de betrokkenheid van jeugd met een afstand in de arbeidsmarkt geïncorporeerd.

Status: Ontwerp, pilot proces en herinrichting Survey- onderzoekPETIT PARADIS – HAITI

In 7 maanden heeft onze opleider Frans le Blanc een groep onopgeleide, werkeloze slachtoffers van de serie rampen, die het stroperige Haiti heeft geteisterd, klaargestoomd tot zelfstandig opererende upcyclingspecialisten en bouwconstructeurs. Zij transformeren ingezameld bouwpuin methodisch in aardbevingsbestendige woningen. Een opstandige bevolking trekt al geruime tijd door de straten van het ontwrichte land. Er wordt geplunderd en NGO’s verlaten, uit veiligheidsoverwegingen, het land. De inmiddels zelfredzame, opgeleide groep werkt echter geheel zelfstandig verder.

Vanuit Nederland, ondersteunt Pauline Iding, die bij Frans in Haiti stage heeft gelopen, de groep. Door zelfontwikkeling en een eerlijk loon heeft De Mobiele fabriek van arme Haitiaanse slachtoffers trotse arbeiders gemaakt, die de wederopbouw van het verwoeste land zelf ter nemen. Daar zijn zij en ook wij, reuze trots op.

Status: Afbouw modelwoning/opschaling productie bouwblokkenTINY HOUSING

Het ‘Plug & Play Housing’ team, bestaande uit hoogleraar integraal ontwerpen Hennes de Ridder, architecte Leony Susanti en conceptontwikkelaar/strateeg Gerard Steijn, hebben de in Haiti zo succesvolle bouwmethode van Q-Brixx bouwblokken doorontwikkeld tot een serie aan elkaar gerelateerde bouwblokken. Deze evolutionaire doorontwikkeling heeft er toe geleid dat talrijke bouwvormen en bouwstijlen kunnen worden gerealiseerd. Daarmee worden eigen ontwerp en zelfbouw als vanzelfsprekend gestimuleerd en zijn aspecten als oorspronkelijkheid en kostenbesparing gegarandeerd. De verwachting is dat met De ‘Plug & Play Housing’- methode aan de wereldwijd groeiende behoefte om klein, comfortabel, betaalbaar en geheel C2C te wonen, kan worden voldaan.

Status: Doorontwikkeling integraal ontwerpproces /piloting