Projecten

FAIRLIFE PROJECTEN

Potentiele projecten worden voor uitvoering beoordeeld op basis van de code sociaal ondernemen van Social Enterprise NL. Per project wordt bij Fair Life een project manager aangesteld die in samenwerking met projectuitvoerders de in kaart gebrachte doelstellingen zo goed mogelijk realiseert. Projecten staan los van elkaar en kunnen in verschillende stadia van uitvoering zijn. Daarbij kunnen specifieke projectkenmerken een versterkende werking hebben op andere projecten in uitvoering.

 


DE MOBIELE FABRIEK

Gebruik makend van bouwpuin, wereldwijd in omvang de grootste ecologische vervuiler, ontlast De Mobiele Fabriek het ecosysteem en produceert bouwstenen voor aardbevingsbestendige woningen, door slachtoffers van rampen en andere achtergestelde groepen zelf gebouwd. Een één op één ondersteuning onder het credo ‘Van de uitgestoken hand naar de werkende hand’.

Status: Campus in de Amsterdamse houthavens. Pilot project ‘Petit Paradis’, een leefgemeenschap van 30 families in Port-au-Prince, Hoofdstad van Haiti in ontwikkeling. Modelwoning is in aanbouw.


KINDEREN VAN DE STAAT

Uit het zicht van de maatschappij worden jongeren, waarvoor structurele opvang noodzakelijk is, systematisch onrechtmatig in detentie gehouden. Op basis van specifieke expertise wordt d.m.v. onafhankelijk journalistiek onderzoek, planmatig aan waarheidsvinding gedaan. De uitkomsten van het onderzoek worden gepubliceerd met het doel een gedragen maatschappelijk debat op gang te brengen.

Status: Onderzoek gaande.


MAJALAND

Momentum Capital heeft in Polen meerdere succesvolle projecten onder handen en wenst de banden met de autoriteiten verder aan te halen. In dat kader wordt onderzoek gedaan naar een maatschappelijk-economisch project om kansen te scheppen voor jongeren die na de basisschool verdere opleiding moeten ontberen.

Status: Voorstudie gaande.

 


THE PURPOSE ACCELERATOR

Stichting Maatschappij en Onderneming van de Erasmus Universiteit in Rotterdam is de ontwikkelaar van het kenniscentrum van de betekeniseconomie. Onder het management van ‘The Purpose Accelerator’ wordt dit centrum de nationale broedplaats van jonge wetenschappers en professionals, die zich inzetten voor het versnellen van de betekeniseconomie in Nederland en daarbuiten. Fair Life zal The Purpose Accelerator het eerste jaar ondersteunen.
Bekijk hier meer >>

Status: Inrichting organisatie The Purpose Accelerator