Subnavigatie

VAN BELANGSTELLENDE NAAR BELANGHEBBENDE

Martijn van Rheenen, founder & CEO van Momentum Capital, founder partner van Fair Life Foundation® is een gedreven ondernemer. Hij ziet de Stichting als een platform van samenwerkende organisaties, een collectief dat zich strategisch richt op de zelfontwikkeling van kansarme jongeren. Een zichtbare verbetering van een ontregelde maatschappij is het gevolg. Transparantie is daarbij de basis van deze vorm van sociaal ondernemen.


BEDRIJFSMATIGE AANPAK

 • Randvoorwaarden doelgroepen
  FairLife schept de randvoorwaarden voor de toepassing van leer- en innovatieprocessen van in kaart gebrachte doelgroepen
 • Samenwerkende actoren
  In overleg met de deelnemende partijen worden actoren uit (semi)overheidsinstanties, NGO’s en lokale leefgemeenschappen benaderd om gezamenlijk projectmatig op te treden
 • Lokale economische aspecten
  Bij uitvoering van projecten worden lokale organisaties betrokken, die van invloed zijn op de groei van de lokale economie en de sociale welstand
 • Doorontwikkelingsstrategie
  De in gezamenlijkheid met partijen ontwikkelde kennis en middelen worden ingezet voor de doorontwikkeling van bestaande en nieuwe projecten
 • ROI aspecten
  De gehanteerde strategie streeft naar maatschappelijk-, ecologisch en economisch Return-On-Investment voor alle betrokken partijen, waaronder:
  – realisatie maatschappelijke doelstellingen
  – grotere sociale cohesie
  – sociale branding en positionering
  – open dialoog met de markt