Stimuleren van
sociale inclusie.

Missie & Visie

De Stichting FairLife zet zich in voor een rechtvaardigere wereld, waarin de steeds groter wordende afstand tussen rijk en arm overbrugd wordt en werkt eraan om van de individuele welvaart een collectief welzijn te maken. Zij gelooft erin dat investeren in mensen en stimuleren van hun (lokaal) ondernemerschap de kiem is voor duurzame ontwikkeling van samenlevingen. FairLife wil deze missie realiseren door concrete projecten uit te voeren samen met partners die de missie, doelstelling en uitgangspunten van FairLife ondersteunen en uitdragen. 

De basis voor een vitale toekomst is gelegen in het streven naar een rechtvaardigere verhouding tussen sociale-, ecologische- en economische betekenis, de ijkpunten in de betekeniseconomie. De race naar een zo hoog mogelijke individuele welvaart gaat wereldwijd ten koste van onmachtige kansarmen en een uitgeput milieu. In de betekeniseconomie transformeert welvaart voor het individu in welzijn voor velen. Zelfontwikkeling, maatschappelijke verantwoordelijkheid en financiële zelfstandigheid is het doel.


Download hier het verslag van 2020.


Ph-D kanditaten op weg naar de betekeniseconomie

Doelstelling

FairLife selecteert en brengt projecten tot uitvoering, die tot doel hebben een balans te brengen in de verhouding van sociale-, ecologische- en economische waarde en daardoor een bijdrage leveren aan de volgende doelen: 

  • het bevorderen van activiteiten om te voldoen aan de ecologische elementen in de Sustainable Development Goals van de VN en de klimaatafspraken van Parijs
  • het bevorderen van individuele zelfredzaamheid en sociale inclusie
  • het stimuleren van lokale economieën.

FairLife Foundation wil daarnaast haar gedachtegoed breed bekend maken en delen met anderen (open source) die zich richten op de duurzame ontwikkeling van de samenleving.

– De jacht op geld om niets te missen, infiltreert de geestelijke gezondheid en staat de onderlinge verbondenheid in de weg –

Gelijkwaardige rechten en plichten

Op basis van gelijkwaardige rechten en plichten voor elk individu, zet FairLife Foundation zich in voor achtergestelde groepen. De door grote financiële belangen onder druk staande sociale rechten, veroorzaken een oplopende druk op het totale welzijn van de maatschappij. FairLife Foundation gelooft er in dat investeren in mensen en het stimuleren van hun zelfontwikkeling, de kiem is voor duurzame ontwikkelingen van samenlevingen. Samen met partners concrete projecten realiseren, is daarbij de overkoepelende doelstelling.De race naar een zo hoog mogelijke individuele welvaart gaat wereldwijd ten koste van onmachtige kansarmen en een uitgeput milieu. In de betekeniseconomie transformeert welvaart voor het individu in welzijn voor de mensheid.

Gerard Steijn / ‘Goed wonen als mensenrecht’ is vastgelegd in VN verdragen