Subnavigatie

DE BETEKENISECONOMIE:
WAARDE-BEPALEND VOOR HET TOEKOMSTIGE BEDRIJFSLEVEN

Het huidige, economische tijdperk wordt gekenmerkt door de transitie van individuele belevenis naar collectieve betekenis, de grondslag van de betekeniseconomie. Een zoektocht naar het creëren van voldoening, vervulling en collectief welzijn. Het laat individuen zowel als organisaties inzien dat ‘betekenis’ overdadige consumptie in geluk overstijgt.

De informatiemaatschappij heeft ervoor gezorgd dat onbekende marktgebieden transparant werden en zijn tot in de uiterste hoeken van de wereld in kaart gebracht. Het democratische internet zorgde ervoor dat de mens niets meer onthouden werd: de individualisering van de maatschappij en het individuele welvaren waren het gevolg. Met als resultaat een steeds groter wordend gat tussen arm en rijk.

Inmiddels wordt de transitie van dit individueel welvaren naar collectieve betekenis steeds zichtbaarder. Het bewustzijn dat de betekeniseconomie de hoogste continuïteit en bedrijfszekerheid garandeert aan organisaties met duurzame ambities is explosief groeiend en lijkt niet te stoppen.

Op basis van deze visie heeft FairLife een dupliceerbare formule ontwikkeld, die achtergestelde groepen in de (internationale) samenleving zichtbaar maken en in staat stellen een bijdrage te leveren aan het collectieve welzijn van henzelf en anderen.