Samen op zoek
naar betekenis

De kracht van saamhorigheid

Het onafhankelijke bestuur van FairLife Foundation houdt toezicht op de geformaliseerde activiteiten van de Stichting. De directeur geeft leiding aan een team van medewerkers en vrijwilligers. Per project wordt een ad hoc team van specialisten samengesteld, dat past bij het karakter en de kenmerken van het project.

De organisatie staat open voor samenwerking met het bedrijfsleven en projecten die passen binnen doelen van de Stichting. Het kernbegrip van hulpprojecten is geborgd in het fenomeen zelfredzaamheid/verzelfstandiging

Hoogleraar Hennes de Ridder / Circulair Minds bijeenkomst TU Delft

Kees Klomp / Bedrijfsadviseur

Herwaardering van economische waarden

In onze veranderende wereld, waarin de maatschappij sneller transformeert dan de overheid dat in voorschriften vastlegt, wordt door groepen mensen op eigen initiatief invulling gegeven aan gewenste veranderingen, die de druk op het milieu verlichten en de sociale betekenis van samenwerken vormgeeft in het nieuwe economisch begrip ontstaan: de ‘Purpose Economy’.

In Nederland is het met name bedrijfsadviseur Kees Klomp, die de ‘betekenis economie’ vorm en inhoud geeft. Hij zet het welzijn van de mens centraal in een economie die een beter evenwicht bewerkstelligt tussen de maatschappij, het milieu en geld. Kees is spreker, auteur en managing director van THRIVE Institute, waarmee Fair Life Foundation een samenwerkingsverband heeft.

– In de betekeniseconomie versmelten kennis en creatie tot een organisme waar bureaucratie geen raad mee weet –

Onafhankelijk bestuur

Stichting FairLife Foundation bestaat uit een onafhankelijk bestuur dat toezicht houdt op de activiteiten en begrotingen, procesmatig verantwoord door team managers. In samenwerking met de directeur, stellen de team managers, vanuit het karakter en de doelstellingen van het project, hun teams van projectgerelateerde professionals en vrijwilligers samen.

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat FairLife Foundation geen schenk- of erfbelasting dient af te dragen over mogelijke schenkingen en erfenissen. Donateurs kunnende hun gift verrekenen met de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

FairLife Foundation is bekend als ANBI-instelling bij de Belastingdienst
onder RSIN nummer: 861458874.

FairLife Foundation

Postbus 14796

1001 LG Amsterdam

Jaarverlag 2021

Quirien Aretz
Voorzitter
Henk Reekers
Penningmeester
Cees Steijn
Secretaris a.i.
Gerard Steijn
Creative Director
Paulien Iding
Project Manager Haïti
Darline Vixamar
Production Manager in Haïti